over de inhoud van een samenlevingscontract

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van een samenlevingscontract (al dan niet met 2 testamenten) op onze pagina

Notaristarieven vergelijken

Hoofdregel: er is geen regel

Wat je al dan niet in een samenlevingscontract opneemt bepalen jullie zelf. Anders dan bij een huwelijk is er geen standaard contract (zie ook trouwen of samenwonen).
Je kunt jullie inkomens delen, of niet delen. Je kunt bepalen dat alle aankopen gemeenschappelijk zijn, of juist niet. Precies zoals je het wilt.
Om bepaalde effecten te bereiken (zoals wat betreft pensioenrechten en belastingen, erfbelasting) is het natuurlijk wel nodig om speciale bepalingen op te nemen in de overeenkomst, maar je bent vrij om dat wel te doen of niet te doen.
Hieronder bespreken we de kwesties die meestal in een samenlevingscontract aan de orde komen.

Het begin: wat is van wie

Als je gaat samenwonen dan neem je meestal wat eigen spullen mee en een eigen bankrekening (die met een beetje geluk goed gevuld is).
Het is gebruikelijk om twee lijstjes te maken waarop ieders eigendommen staan, zodat er achteraf geen geruzie kan ontstaan over de vraag wat er van wie was.

Hoe verdeel je het inkomen en de lasten van het huishouden

Je kunt het inkomen en de lasten op allerlei manieren verdelen, precies zoals je zelf redelijk vindt.
Je zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat de inkomens gescheiden blijven en dat ieder de helft van de kosten van de huishouding betaalt. Of dat ieder naar rato van zijn of haar inkomen betaalt.
Een andere mogelijkheid is om al het inkomen in één pot te stoppen, daaruit alle lasten te betalen en wat er overblijft 50/50 te verdelen (of volgens een andere verhouding).
Vrijwel alles is mogelijk, maar het is in verband met pensioenrechten en belastingen, erfbelasting vaak wel verstandig om een duidelijke verplichting op te nemen om over en weer voor elkaar te zorgen.

Huurwoning, koopwoning

Als je samen gaan huren, dan is het handig als het huurcontract gelijk op twee namen komt. Je hebt dan (tegenover de verhuurder) dezelfde rechten als je ooit uit elkaar zou gaan. Heeft één van jullie tweeën al een huurwoning, dan is het gebruikelijk om af te spreken dat aan de verhuurder gevraagd wordt om de ander alsnog als medehuurder op te nemen in het contract.
Voor het geval je ooit uit elkaar gaat, kunnen onderlinge afspraken worden gemaakt over hoe je dan gaat beslissen wie er in de woning blijft.
Voor een koopwoning geldt min of meer hetzelfde, maar daar spelen ook zaken van eigendom doorheen. Koop je samen een huis dan is het de vraag in welke (eigendoms)verhouding dat gebeurt, 50/50 of anders. En heeft één van de twee al een woning, dan is het de vraag wat de rechten van de ander zijn als je een aantal jaren samen de hypotheek hebt betaald.
Al dat soort zaken worden normaal gesproken opgenomen in het samenlevingscontract.

Wie wordt eigenaar van nieuwe dingen die je koopt

Koop je een nieuwe wasmachine, dan wordt normaal gesproken degene die de wasmachine koopt (en wiens naam op de bon staat) eigenaar. In het samenlevingscontract kun je andere afspraken maken, bijvoorbeeld: alles wat er gekocht wordt is gemeenschappelijk, ongeacht de vraag op wiens naam de bon staat en van wiens bankrekening er betaald is. (En ook hier is er natuurlijk weer de vrijheid om heel iets anders af te spreken als jullie dat zouden willen.)

Regelingen bij overlijden

Eén van de belangrijkste redenen om een samenlevingsovereenkomst te sluiten, is dat je zo een goede regeling kunt treffen voor de achterblijvende partner.
Je kunt op de eerste plaats denken aan een "verblijvingsbeding" waarin kan worden vastgelegd dat de achterblijvende partner recht heeft op alles wat gemeenschappelijk is (desgewenst inclusief de koopwoning). Vaak is het op die manier mogelijk om erfgenamen buiten de deur te houden. (Soms is het nodig om daarvoor ook nog ieder een testament te laten opstellen; daarover kan de notaris je verder informeren).
Verder is het natuurlijk van belang om ervoor te zorgen dat je recht krijgt op de pensioenrechten van degene die overleden is.
Zijn er (stief)kinderen dan is het vaak verstandig om in het samenlevingscontract afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van die kinderen na overlijden van één van de partners.
Je kunt natuurlijk ook nog allerlei andere afspraken maken rondom overlijden, erfgenamen.

Regelingen bij uit elkaar gaan

Natuurlijk hoop je dat je lang bij elkaar zult blijven, maar wij schatten dat toch zo'n 50% van de samenwoners vroeger of later weer uit elkaar gaat. Het is dus verstandig om hierover alvast wat afspraken op papier te zetten. (Nu ben je alletwee nog redelijk; op het moment dat je uit elkaar gaat is dat vaak niet meer zo!)
Gebruikelijk is om afspraken te maken over verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, over de verdere opvoeding en verzorging van de kinderen (als die er zijn), over partner- en/of kinderalimentatie en over de woonrechten (wie blijft in het huis). Verder wordt meestal een bepaling opgenomen dat jullie samen naar een mediator zullen gaan als er geschillen ontstaan over het uit elkaar gaan die je niet zelf kunt oplossen.
Op de pagina uit elkaar gaan lees je nog meer over dit alles.