belastingen, fiscaal partnerschap en erfbelasting

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van een samenlevingscontract (al dan niet met 2 testamenten) op onze pagina

Notaristarieven vergelijken

Wel of geen samenlevingscontract. Maakt dat iets uit voor de belastingen?

Als je samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract, dan is de hoofdregel dat je door de fiscus beschouwd wordt als twee aparte personen die hoegenaamd niets met elkaar te maken hebben.
Dat heeft gevolgen voor het "fiscaal partnerschap" en, nog veel grotere, gevolgen voor de erfbelasting.

Fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting kan forse voordelen hebben (omdat je bepaalde inkomensbestanddelen en aftrekposten vrijelijk mag verdelen over beide partners op de manier die voor jullie het best uitpakt).
Voor gehuwden en voor degenen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan geldt dat ze automatisch fiscaal partner van elkaar zijn.
Voor ongehuwd samenwonenden geldt dat automatische fiscaal partnerschap alleen in bepaalde situaties (zoals: samen een kind hebben, samen een eigen woning hebben, pensioenpartner zijn bij het pensioenfonds, enzovoorts. Deze regels veranderen nog wel eens; kijk dus altijd even op de website van de Belastingdienst en zoek daar op "fiscaal partner").
Maar je bent ook fiscaal partner: als je alle twee meerderjarig bent en een notarieel samenlevingscontract hebt afgesloten.
Samengevat: als je geen samenlevingscontract hebt gesloten ben je soms wel en soms niet fiscaal partner van elkaar. Met een notarieel samenlevingscontract ben je altijd fiscaal partner.

Erfbelasting en samenlevingscontract

Wel of geen notarieel samenlevingscontract hebben, kan voor de erfbelasting groot verschil maken. Word je voor de erfbelasting als partner beschouwd, dan betaal je 10% tot 20% erfbelasting. Ben je geen partner voor de erfbelasting, dan betaal je 30% tot 40% (percentages zoals ze golden in september 2013).

Bij een kleine erfenis loopt het verschil al snel op tot enkele duizenden euro's meer of minder erfbelasting betalen. Bij een wat forsere erfenis (bijvoorbeeld een eigen woning die al deels is afgelost!) loopt het verschil gemakkelijk op tot tienduizenden euro's.

Ook de regels voor de erfbelasting willen nog wel eens veranderen. Kijk voor actuele gegevens altijd even op de website van de Belastingdienst en zoek daar op "erfbelasting".

Erfbelasting en WEL een notarieel samenlevingscontract

Je bent partners voor de erfbelasting als je voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
  • Je bent allebei meerderjarig.
  • Je staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • Je bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon.
  • Je mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen.

Erfbelasting en GEEN notarieel samenlevingscontract

Als je geen notarieel samenlevingscontract hebt maar voor de rest wel aan alle voorwaarden voldoet, dan word je ook als partner voor de erfbelasting beschouwd, maar dan alleen maar als je al 5 jaar heb samengewoond en op het zelfde adres ingeschreven hebt gestaan.

Diversen

Niet ieder samenlevingscontract wordt door de Belastingdienst geaccepteerd; het hangt ook af van de inhoud van dat contract (zorgplicht!), maar daarover zal de notaris nog wel met jullie spreken als het contract wordt opgesteld.
Let er op dat fiscaal partnerschap niet automatisch betekent dat je ook voor jouw pensioenrechten partner van elkaar bent. Daarvoor moet je niet alleen een samenlevingscontract hebben, maar jouw partner ook als pensioenpartner aanmelden bij de pensioenverzekeraar.
Meer informatie over overlijden en erfgenamen vind je nog op onze pagina Samenlevingscontract, Overlijden, erfgenamen.