over samenlevingscontracten en pensioenrechten

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van een samenlevingscontract (al dan niet met 2 testamenten) op onze pagina

Notaristarieven vergelijken

Geen samenlevingscontract = Verlies van pensioenrechten

Stel: jouw partner werkt en bouwt pensioen op (of heeft gewerkt en heeft daarbij pensioen opgebouwd). Wil jij voor de pensioenrechten als partner worden geaccepteerd, dan eisen de meeste pensioenverzekeraars dat er een notarieel samenlevingscontract is en dat jij als partner bij de verzekering bent aangemeld.
Wel of geen samenlevingscontract hebben (of vergeten te melden!!) kan dus een verschil maken van (tien)duizenden euro's, dus het is zeker de moeite om hier even bij stil te staan.
We bespreken hieronder eerst de ANW (die voor iedereen geldt) en daarna de pensioenen via de werkgever.

Vroeger (en nu nog heel soms): de ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

Vroeger kreeg iemand van wie de partner was overleden (en die zelf nog geen 65 jaar oud was) min of meer standaard een uitkering uit de Algemene Nabestaanden Wet, de ANW. Er is de afgelopen tijd fors bezuinigd op deze regeling (en er volgen binnenkort nog meer bezuinigingen). Maar op het moment dat wij dit schrijven (september 2013) is er nog steeds recht op ANW (bij overlijden van de partner) voor degene die vóór 1950 is geboren en voor degene die minderjarige kinderen heeft.
Samenwoners zijn voor de ANW gelijkgesteld aan gehuwden, en in theorie heb je geen samenlevingscontract nodig om te bewijzen dat je de partner was van degene die is overleden. Maar je moet dan wel die samenwoning (en de wederzijdse zorg) kunnen aantonen.
Heb je wél een samenlevingscontract, dan wordt er zonder meer van uitgegaan dat er sprake is van partnerschap, en dat kan dus toch heel wat gedoe schelen. (Juridisch wordt dit een onweerlegbaar rechtsvermoeden genoemd: is er een formeel samenlevingscontract, dan kán de Sociale Verzekeringsbank dus niet meer beweren dat je geen partner van de overledene bent.)
Meer informatie vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Pensioen opgebouwd bij werkgever

Alle pensioenverzekeraars hebben een regeling voor nabestaanden. De precieze regeling verschilt per verzekeraar, maar vrijwel altijd geldt voor samenwonenden als eis dat iemand alleen maar als "partner" van een overledene wordt beschouwd als er
1. een notarieel samenlevingscontract was én
2. de betreffende persoon als partner was aangemeld bij de verzekeraar.

We gebruiken hier gemakshalve maar even het algemene woord "pensioen", maar bedenk je wel dat het hier om verschillende soorten pensioen gaat.
Jouw partner (en ook een eventuele ex-partner) heeft recht op een deel van jouw ouderdomspensioen, dus het pensioen dat je gaat ontvangen als je "met pensioen gaat" (vroeger 65 jaar, tegenwoordig meestal wat later). Kom jij daarna op enig moment te overlijden, dan gaat dat pensioen over in een (wat lager) eigen pensioen voor jouw partner.
Daarnaast is er vaak ook een speciale uitkering voor jouw partner als jij komt te overlijden terwijl je nog gewoon aan het werk bent (en nog pensioen aan het opbouwen bent). Dat is dus ook van toepassing als jij nog heel jong bent. Dit soort uitkeringen verschillen per verzekeraar; soms is het nodig om een aparte aanvullende verzekering te sluiten.
Maar even los van de vraag over welk pensioen het nu precies gaat, zonder notarieel samenlevingscontract en zonder aanmelding van jouw partner bij jouw pensioenverzekeraar, bestaat er voor jouw verzekeraar geen partner en heeft degene die achterblijft dus nergens recht op.
Wij durven wel te stellen dat je het tegenover elkaar eigenlijk niet kunt maken om géén samenlevingscontract te sluiten als er pensioenrechten zijn.

Pensioen opgebouwd door zelfstandigen

Ook zelfstandigen kunnen natuurlijk pensioenrechten hebben, maar die zijn dan meestal particulier bij een verzekeraar ondergebracht. Een nabestaandenpensioen is lang niet altijd standaard meeverzekerd.
Ga je samenwonen, dan is het dus zeker verstandig om eens te kijken wat er al dan niet is verzekerd.
En ook hier geldt meestal dat de verzekeraars een partner alleen als partner willen beschouwen als er een notarieel samenlevingscontract is.