samenlevingscontract en testament

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van een samenlevingscontract (al dan niet met 2 testamenten) op onze pagina

Notaristarieven vergelijken

Alleen een samenlevingscontract of ook twee testamenten?

Anders dan bij trouwen (zie trouwen of samenwonen) word je niet automatisch elkaars erfgenaam als je gaat samenwonen. Voor het erfrecht is jouw partner niet veel anders dan een wild vreemde.
Voor een deel is dat te repareren door een samenlevingsovereenkomst waarin je een zogenaamd "verblijvingsbeding" opneemt, maar daarmee is het niet altijd mogelijk om álles goed te regelen. Je leest daar hieronder meer over (en nog meer op onze pagina overlijden, erfgenamen).

Wat gebeurt er als er geen testament is

We schreven hier al over op onze pagina overlijden, erfgenamen. Als je niets hebt geregeld (geen samenlevingscontract, geen testament), dan gaat jouw vermogen naar jouw (klein)kinderen. Zijn er geen (klein)kinderen, dan gaat jouw vermogen naar jouw ouders, broers en zussen (of, als die er niet zijn, naar nog verdere familieleden). Er gaat dus niets naar jouw partner.
Jouw partner behoudt natuurlijk wel zijn of haar eigen vermogen. Heb je bijvoorbeeld samen (50/50) een woning, dan gaat als jij overlijdt alleen jouw helft naar de erfgenamen toe.

Eerste stap: samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kun je afspreken dat na overlijden van één van de partners, alle gemeenschappelijke zaken eigendom zullen worden van de andere partner (een zogenaamd verblijvingsbeding, zie ook onze pagina overlijden, erfgenamen).
Maar als er kinderen zijn, dan kunnen die zo'n afspraak aanvechten. Bovendien kan het bij zo'n afspraak alleen maar gaan over zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn. Stel dat jouw partner komt te overlijden, dan gaat het saldo van de eigen bankrekening van jouw partner dus naar de erven en niet naar jou.

Tweede stap: twee testamenten

Alleen in een testament kun je jouw partner tot erfgenaam benoemen, waarmee je er dus voor zorgt dat jouw partner jouw volledige vermogen erft (of een bepaald deel daarvan als je ook nog anderen, bijvoorbeeld kinderen, tot erfgenaam wilt benoemen).

Zijn er dus altijd testamenten nodig naast het samenlevingscontract?

"Altijd" is misschien een tikje overdreven.
Er zijn samenwoners die hun financiën, hun vermogen, hun spaarrekeningen, vrij strikt gescheiden houden. En die het geen enkel probleem vinden dat het eigen vermogen na overlijden naar de familie gaat en niet naar de partner. In zo'n geval zou je zonder testament kunnen.
Maar als je zou willen dat na jouw overlijden alles naar jouw partner gaat, dan zal dat alleen maar goed lukken met een testament.
En als er kinderen zijn, dan is het helemaal een goed idee om de verdeling van de erfenis tussen kinderen en partner goed vast te leggen, en ook dan kom je er vrijwel niet onderuit om ieder een testament te maken.

Nadeel van testament

Grootste nadeel zijn de kosten, die vrij fors zijn. Zie hierover onze pagina's notaris en notaristarieven vergelijken.