uit elkaar gaan en samenlevingscontract

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van een samenlevingscontract (al dan niet met 2 testamenten) op onze pagina

Notaristarieven vergelijken

Uit elkaar gaan. Hoe doe je dat?

Voordeel van samenwonen (boven getrouwd zijn) is dat er geen procedure bij de rechtbank nodig is als je uit elkaar wilt gaan. Je hoeft dus ook geen advocaat in te schakelen. In de meeste samenlevingscontracten wordt bepaald dat je het contract gewoon kunt opzeggen per brief (of door samen een papiertje te ondertekenen: wij beëindigen het contract per die en die datum).
Je moet je wel realiseren dat er daarna nog van alles geregeld en afgesproken moet worden wat betreft kinderen, huis, scheiding van financiën, enzovoorts.
Als je daar samen niet uitkomt is het verstandig om alsnog een advocaat-mediator in te schakelen.
We bespreken hieronder wat er zoal geregeld moet worden als je uit elkaar gaat.

Kinderen

Als jullie kinderen hebben (van jullie samen) zul je moeten afspreken hoe de zorg voor (en de omgang met) de kinderen in de toekomst wordt verdeeld. Verder zal er moeten worden bekeken hoe beide ouders in de toekomst zullen bijdragen in de kosten voor de kinderen.
We gaan er hier maar even van uit dat jullie bij de geboorte al hebben geregeld dat vader de kinderen heeft erkend en dat jullie daarna samen het ouderlijk gezag hebben aangevraagd. Hebben jullie dat toen niet gedaan, dan zou je kunnen overwegen omdat alsnog te doen. (Zie ook onze pagina kinderen.)
Zijn er kinderen uit een eerdere relatie (voor één van jullie een stiefkind dus), dan zal er wat minder snel sprake zijn van alimentatie (hoewel je dat wel zou kunnen afspreken, zie ook kinderen en alimentatie). Maar ook dan ligt het in de rede om iets af te spreken over het contact in de toekomst tussen stiefouder en stiefkind.

Woning

Heb je een huurwoning, dan zal afgesproken moeten worden wie in de woning blijft. Met de verhuurder zal moeten worden geregeld dat het huurcontract op naam komt te staan van degene die in het huis blijft.
Bij een koopwoning zal beslist moeten worden of de woning wordt verkocht of dat één van jullie in de woning blijft. In dat laatste geval zal moeten worden afgerekend met de partner die vertrekt (en dat kan tegenwoordig met huizen onder water nog heel wat discussie opleveren).

Alimentatie

Hierboven spraken we al over eventuele kinderalimentatie, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er in jullie samenlevingscontract ook iets is afgesproken over partneralimentatie. In dat geval zal er een alimentatie moeten worden vastgesteld.
Ook al staat er niets over alimentatie in het samenlevingscontract, ook achteraf kun je natuurlijk samen afspreken dat de ene partner nog een tijdje een deel van het inkomen afdraagt aan de andere partner.

Boedelscheiding

Je zult, aan de hand van het samenlevingscontract, moeten bekijken wat er precies gemeenschappelijk is. Die gemeenschappelijke zaken zullen moeten worden verdeeld.
Gaat het om gemeenschappelijke schulden dan is het belangrijk om ook de schuldeiser erbij te betrekken, zodat op een goede manier kan worden vastgelegd wie de schulden gaat betalen zonder dat de ander aansprakelijk blijft voor de schulden.

En als er ruzie ontstaat?

Kijk eerst in het samenlevingscontract. Waarschijnlijk staat daar een bepaling in dat jullie, als er onenigheid is, een bemiddelaar zullen inschakelen in een poging om de problemen via bemiddeling op te lossen.
Ook als dat niet is geregeld in de overeenkomst, is het verstandig om eerst naar een mediator te stappen voordat je allerlei procedures gaat aanspannen.
Maar kom je er echt niet uit, ook niet via bemiddeling, dan zul je (via een advocaat) een procedure bij de rechtbank moeten aanspannen om kwesties geregeld te krijgen. Soms is het zelfs nodig om meerdere procedures te voeren (bijvoorbeeld één over de kinderen en een andere over de boedelscheiding).

Welke mediator en/of advocaat?

Kom je er samen niet uit en moet een toch een advocaat of een advocaat-mediator worden ingeschakeld, dan is het verstandig om te kiezen voor een advocaat-mediator die gespecialiseerd is in familierecht. Meer daarover lees je op de pagina advocaat.