overlijden, erven, erfgenamen

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van een samenlevingscontract (al dan niet met 2 testamenten) op onze pagina

Notaristarieven vergelijken

Wie zijn jouw erfgenamen?

We gaan er hier even van uit dat je samenwoont (en dus niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt). Verder heb je (nog) geen samenlevingscontract opgesteld en ook geen testament. In die situatie gelden de normale wettelijke regels:
Heb je kinderen, dan zijn jouw kinderen (of hun afstammelingen) de enige erfgenamen. Jouw partner erft dus niets.
Heb je geen kinderen, dan gaat jouw erfenis naar jouw ouders, broers en zussen. En ook dan erft jouw partner niets.
Als je zou vinden dat jouw partner er op die manier wel erg bekaaid vanaf komt, dan zul je dus iets moeten doen: een samenlevingscontract opstellen en/of een testament.

Samenlevingscontract, erven, verblijvingsbeding

Helaas is het niet mogelijk om in een samenlevingscontract elkaar aan de wijzen als erfgenaam. Dat kan alleen in een testament.
Het is wel mogelijk om in een samenlevingscontract een zogenaamd "verblijvingsbeding" op te nemen. Daarmee kun je afspreken dat bepaalde zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn (bijvoorbeeld de eigen woning) na overlijden van de ene partner volledig eigendom worden van de andere partner.
Heb je geen kinderen (of afstammelingen van kinderen), dan kan deze constructie voldoende zekerheid opleveren en heb je misschien geen testament nodig. We zeggen "misschien" omdat je je wel moet bedenken dat deze constructie alleen kan werken voor zaken die gemeenschappelijk waren. Had jouw overleden partner ook eigen zaken waarvan jij geen mede-eigenaar was, dan gaan die zaken naar de erfgenamen (en dus niet naar jou).
Zijn er wel (afstammelingen van) kinderen, dan biedt deze constructie meestal niet voldoende zekerheid, omdat kinderen recht hebben op een soort "minimum-erfenis". Als kinderen door een verblijvingsbeding tekort worden gedaan, kunnen ze daartegen - met succes - protesteren. In die situatie is er dus ook een testament nodig.

Testament

In een testament is het mogelijk op jouw partner tot enig erfgenaam te benoemen en dat geeft de meeste zekerheid voor jouw partner. Meer hierover op de pagina testament.

Wat is een redelijke verdeling tussen erfgenamen: ouders, broers en zussen, of partner

Het antwoord op deze vraag zul je zelf moeten bedenken, maar we geven wel een voorzet.
De meeste samenwoners (zonder kinderen) zien hun erfenis liever naar hun partner gaan dan naar ouders en broers en zussen. Zoals we hiervoor al schreven, moet je dat regelen met een samenlevingscontract en/of een testament. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jij toch graag zou zien dat (een deel van) jouw erfenis binnen de familie blijft, of dat bepaalde spullen naar familieleden gaan. Vaak is dat eenvoudig te regelen via een zogenaamd "codicil", maar het is ook mogelijk om dit via een testament te regelen. Heb jij bijzondere wensen op dit punt, bespreek dat dan met de notaris bij het opstellen van het samenlevingscontract.

Wat is een redelijke verdeling tussen erfgenamen: kinderen of partner

Als er kinderen zijn is de verdelingsvraag vaak nog ingewikkelder. Je wilt jouw kinderen niet onverzorgd achterlaten, maar jouw partner ook niet.
Je zult hier moeten zoeken naar een redelijke mix. Vaak wordt er gekozen voor een constructie die lijkt op de wettelijke regeling voor gehuwden: zowel jouw partner als de kinderen zijn erfgenaam, maar de kinderen kunnen hun erfenis niet onmiddellijk opeisen. Jouw partner blijft over de complete erfenis beschikken en de kinderen krijgen pas later hun aandeel uitbetaald.
De finetuning van dit soort regelingen kun je het beste met de notaris bespreken. Er zal vrijwel altijd ook een testament nodig zijn.