voordelen van het opstellen van een samenlevingsovereenkomst

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van een samenlevingscontract (al dan niet met 2 testamenten) op onze pagina

Notaristarieven vergelijken

Kan ik niet zonder samenlevingscontract?

Zolang er niets bijzonders gebeurt in jouw leven, lijkt een samenlevingscontract niet heel erg zinnig. Precies om die reden wonen heel veel mensen samen zonder dat ze een samenlevingscontract hebben gesloten. En zo lang alles goed gaat, zullen ze ook niet snel op het idee komen dat zo’n overeenkomst eigenlijk wel nodig is.
Pas als er iets mis gaat (onderlinge ruzie, uit elkaar gaan, overlijden van één van de partners), dan blijkt dat een samenlevingsovereenkomst veel ellende had kunnen voorkómen. Maar dan is het te laat om nog zo’n overeenkomst op te stellen. Het is net zoiets als een brandverzekering. Zolang jouw huis niet in brand staat lijkt de verzekering overbodig. Maar op het moment dat jouw huis in vlammen opgaat is het te laat om een verzekering te sluiten. En dan denk je: “Had ik maar …. “.
We zetten hier alle voordelen van een samenlevingscontract op een rij. Lees de rest van deze pagina en dan weet je of het voor jou al dan niet zinnig is om een samenlevingscontract te sluiten.

Het grootste (financiële) voordeel: pensioenrechten

Jaarlijks overlijden er in Nederland zo'n 140.000 mensen. Natuurlijk hopen wij dat dat jou en jouw partner niet overkomt, maar het is niet erg verstandig om er helemaal geen rekening mee te houden dat dat kan gebeuren.
Als degene die overlijdt in een pensioenregeling zit, dan heeft degene die achterblijft meestal recht op een nabestaandenpensioen. Maar daarbij stellen de pensioenverzekeraars dan wel als voorwaarde dat er een notarieel samenlevingscontract is opgesteld.
Zonder samenlevingscontract is er dus géén recht op pensioen voor degene die achterblijft!
Zie voor een uitgebreidere toelichting onze pagina Samenlevingscontract, Pensioenrechten.

Nog een (vaak fors) financieel voordeel: erfbelasting

Als één van de samenwonende partners overlijdt en (in een testament) de achterblijvende partner tot erfgenaam benoemt, dan zal degene die de erfenis ontvangt daarover erfbelasting moeten betalen.
Is er geen notarieel samenlevingscontract, dan wordt het volle pond aan de belastingdienst betaald (alsof je van een vreemde erft). Is er wel een notarieel samenlevingscontract, dan is er een forse vrijstelling voor de erfbelasting!
Meer hierover op onze pagina Samenlevingscontract, Belastingen, erfbelasting.

Geen discussie over wat er is afgesproken

Zolang jullie samenwonen en het goed met elkaar kunnen vinden, zullen er waarschijnlijk niet al te veel problemen zijn over de vraag wat jullie precies hebben afgesproken over spullen en over geld.
Maar als het niet zo goed meer gaat, en/of jullie gaan uit elkaar, dan wil het in de praktijk nog wel eens vóórkomen dat één van de twee partners een heel andere herinnering heeft dan de andere partner over wat er was afgesproken.
Een duidelijk samenlevingscontract kan heel veel discussie (en grotere ellende en geprocedeer) voorkómen.
Meer informatie over de juridische waarde van een samenlevingscontract vind je op de pagina Samenlevingscontract, Juridische informatie.

Bescherming partner tegen erfgenamen, het "verblijvingsbeding"

Als jij komt te overlijden, en geen testament hebt gemaakt, dan erven jouw kinderen alles. Heb je geen kinderen, dan gaat alles naar jouw ouders of naar broers en zussen of naar nog verdere familie.
Het gebeurt helaas met regelmaat dat de erfgenamen nog voor de begrafenis bij de achterblijvende partner op de stoep staan om het huis half leeg te halen.
Dat kun je (in ieder geval voor een groot deel) voorkomen door een zogenaamd verblijvingsbeding op te nemen in jouw samenlevingsovereenkomst, waarin je kunt vastleggen dat alle gemeenschappelijke zaken gewoon bij jouw partner blijven.
Meer hierover op de pagina's Samenlevingscontract, Inhoud, Samenlevingscontract, Overlijden, erfgenamen, Samenlevingscontract, Testament en Samenlevingscontract, Kinderen.

Bescherming erfgenamen tegen partner

Hiervoor gaven we het voorbeeld dat de partner tegen de erfgenamen beschermd moet worden, maar ook het omgekeerde kan natuurlijk gebeuren. Zeker als je kinderen hebt (of als jouw ouders, broers of zussen financieel afhankelijk van jou zijn) kan het verstandig zijn om in het samenlevingscontract wat zaken op te nemen ter bescherming van de erfgenamen.
Meer hierover op de pagina's Samenlevingscontract, Inhoud, Samenlevingscontract, Overlijden, erfgenamen, Samenlevingscontract, Testament en Samenlevingscontract, Kinderen.

Alimentatie

Meestal wordt het als een voordeel van samenwonen gezien (boven trouwen) dat er geen alimentatieverplichting is als je uit elkaar gaat (althans niet voor de ex-partner).
Maar het kan natuurlijk zo zijn, dat jullie het redelijk vinden dat er toch een zekere partneralimentatie betaald wordt als je uit elkaar gaat. Het voordeel van een samenlevingscontract is dat je daarin kunt regelen wat je zelf wilt, en dat je niet (zoals na een huwelijk) vast zit aan allerlei wettelijke regels. Het is dus eenvoudig om een goede regeling "op maat" af te spreken.
Zie ook de pagina's Samenlevingscontract, Kinderen, Samenlevingscontract, Alimentatie en Samenlevingscontract, Uit elkaar gaan.

Zijn er dan helemaal geen nadelen aan een samenlevingscontract?

Het enige nadeel dat wij kunnen verzinnen zijn de kosten ervan. Maar ook daarop is te besparen: zie onze pagina Samenlevingscontract, Notaris, notariskosten en Samenlevingscontract, Notaristarieven vergelijken.